Bullerbyns Förskola 2012 © Copyright


Välkommen hit!


Bullerbyn är ett föräldrakooperativ som ger dig som förälder både förmånen och ansvaret att vara med och påverka ditt barns vardag. Kooperativet är det äldsta i kommunen och har plats för 18 barn, 1-6 år. Fyra erfarna och engagerade pedagoger arbetar här med speciellt fokus på hälsa och med naturen som inspiration.


Vi har för tillfället en plats ledig i barngruppen. Kontakta oss gärna för mer info!


info@bullerbynsforskola.se

070-400 55 85Så jobbar vi på Bullerbyn

Förskolans mål och riktlinjer bygger på läroplanen för förskolan (Lpfö-98)

Bullerbyns tre hörnstenar är Barnmappen, Natur- och uteliv, kamratskap och empati. Barnen delas in i två olika åldersgrupper, de yngsta kallas Kottarna och de äldsta Bävrarna.

Vi har uteverksamhet varje dag och en dag i veckan åker Bävrarna på en uflykt. Kottarna använder förskolans gård eller närmiljön för uteverksamhet.


Vill du läsa mer om hur vi jobbar så titta under fliken 'Förskolans arbete'.