Bullerbyns Förskola 2012 © Copyright

Förskolans ArbeteFörskolans mål och riktlinjer bygger på läroplanen för förskolan (Lpfö-98).

 

Bullerbyns tre hörnstenar är:

 

1. Barnmappen: Barnmappen är dokumenterande och ger barnet möjlighet att se sin egen utveckling. Barnet kan hela tiden jämförasig själv med sina tidigare arbeten som samlats i mappen.


2. Natur och uteliv: I ett aktivt uteliv ges barnet möjlighet att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga och att väcka nyfikenhet för miljö och natur.


3. Kamratskap och empati: Vi arbetar för att barnen ska kunna fungera socialt och känslomässigt i grupp, vi hjälper barnen att utveckla medkänsla, empati, öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattning och levnadssätt. vi arbetar efter en likabehandlingsplan.

 

I förskolans kvalitetsredovisning står att läsa om Lpfö-98 olika områden.

 

Barnen delas in i två olika åldersgrupper där de yngsta kallas Kottarna och de äldsta Bävrarna.

 

Bävrarna har utflykt en dag i veckan medan de yngsta använder gården eller närmiljön för uteverksamhet.

Barnen har uteverksamhet varje dag oavsett väder därför är det viktigt att alla har kläder för detta samt ombyteskläder med sig.

 

Bullerbyn serverar hemlagad lunch. Vid utflykter gäller matsäck.

 

Frukost serveras 7.30, lunch 11.30 och mellanmål 14.30.


Bullerbyns likabehandlingsplan