Bullerbyns Förskola 2012 © Copyright


Välkommen hit!


Bullerbyn är ett föräldrakooperativ som ger dig som förälder både förmånen och ansvaret att vara med och påverka ditt barns vardag. Kooperativet är det äldsta i kommunen och har plats för 18 barn, 1-6 år. Fyra erfarna och engagerade pedagoger arbetar här med speciellt fokus på hälsa och med naturen som inspiration.Så jobbar vi på Bullerbyn

Förskolans mål och riktlinjer bygger på läroplanen för förskolan (Lpfö-98)

Bullerbyns tre hörnstenar är Barnmappen, Natur- och uteliv, kamratskap och empati. Barnen delas in i två olika åldersgrupper, de yngsta kallas Kottarna och de äldsta Bävrarna.

Vi har uteverksamhet varje dag och en dag i veckan åker Bävrarna på en uflykt. Kottarna använder förskolans gård eller närmiljön för uteverksamhet.


Vill du läsa mer om hur vi jobbar så titta under fliken 'Förskolans arbete'.