Välkommen till 

föräldrakooperativ i det lilla formatet


Bullerbyn är det äldsta kooperativet i kommunen med plats för 18 barn, 1-6 år.
Här arbetar fyra erfarna och engagerade pedagoger som brinner för barnens omsorg och utveckling. 

I vårt lilla föräldrakooperativ lär du snabbt känna oss, barnen och de andra föräldrarna.

Vi ger dig som förälder en större inblick i verksamheten och

möjligheten att vara med och utveckla ditt barns vardag i förskolan. 


Vi har för tillfället någon plats ledig till hösten. Hör gärna av er vid intresse!

info@bullerbynsforskola.se

0704005585


Så jobbar vi på Bullerbyn

Förskolans mål och riktlinjer bygger på läroplanen för förskolan (Lpfö-98)

Bullerbyns tre hörnstenar är Barnmappen, Natur- och uteliv, kamratskap och empati. Barnen delas in i två olika åldersgrupper, de yngsta kallas Kottarna och de äldsta Bävrarna.

Vi har uteverksamhet varje dag och en dag i veckan åker Bävrarna på en uflykt. Kottarna använder förskolans gård eller närmiljön för uteverksamhet.


Klicka här för läsa mer om förskolans arbete. 

Bullerbyns Förskola 2012 © Copyright