Bullerbyns Förskola 2012 © Copyright

För dig som har barn på BullerbynDå förskolan är ett föräldrakooperativ har föräldrarna ett ansvar i verksamheten. Denna består av följande


  • Medverka med minst en förälder på föräldramöten.


  • Vikariera för personal 15 tim/termin


  • Ha fredagsjour 1-2ggr/termin (ingår i de 30 timmarna/läsår)


  • Delta i styrelsearbetet


  • Vara aktiv vid aktivitetsdagar


  • Lämna utdrag ur polisens belastningsregister i samband med inskolningen*


 


Aktivitetsdagar


Två gånger per år har Bullerbyn aktivitetsdagar. Föräldrarna samlas då för att städa, måla, klippa häck osv. Datum för dessa dagar bestäms på föräldramöten, vad som behövs göras initieras av personalen. 

 

Belastningsregistret

* Enligt lagen (2000:873) måste alla som jobbar inom barnomsorg/förskola/skola lämna utdrag ur belastningsregistret.


Klagomålshantering