STYRELSEN


Ordförande:

Sophie Nilsson


Sekreterare:

Julia Volt


Kassör:

Hampus Olsson


Ledamot & arbetsmiljöansvarig:

Viktor


Ledamot:

Karolina Persson


Förskolechef:

Madelene Jörgensen


Personalrepresentant:

Camilla Olsson