Bullerbyns Förskola 2012 © Copyright

Styrelsen


Ordförande:

Jonathan Sjöberg


Sekreterare:

Victoria Dorup


Kassör:

Pernilla Österlin


Ledamot:

Rebecka Berg


Ledamot:

Andreas Håkansson


Förskolechef:

Madelene Jörgensen


Personalrepresentant:

Monika Nilsson