Bullerbyns Förskola 2012 © Copyright

Om Bullerbyns Förskola


Förskolan startade redan 1984 av två förskolelärare som ett föräldrakooperativ, det vill säga en förskoleverksamhet grundad på ett nära och engagerat samarbete mellan föräldrar och personal.

Det pedagogiska arbetet planeras av personalen som har en ständig dialog med styrelse och enskilda föräldrar.


Bullerbyn har plats för 18 barn. Intagning av barn sker från egen kölista eller genom kommunens digitala anmälan på www.hoganas.se, turordning efter anmälningsdatum. I följande fall kan turordningen frångås: syskonförtur, ojämn köns- eller åldersfördelning. Inskolning sker under 2 veckor tillsammans med förälder.


Bullerbyns öppettider är 6.30-17.30. Förskolan har semesterstängt 4 veckor under sommaren. Öppethållande vid storhelger såsom jul och nyår beslutas vid tillfället efter behov. Klämfredagen vid kristihimmelsfärdsdag håller vi stängt.